Aktuality

Pozvánka na folklórny festival Javornícke ozveny X.

14. júla 2016

Obecný úrad Hvozdnica, FSk Javorníček a Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozývajú na X. ročník folklórneho festivalu Javornícke ozveny. V nedeľu 17. júla 2016 v obci Hvozdnica. Program

DETI DEŤOM A RODIČOM

8. júna 2016

Vážení rodičia Centrum voľného času v spolupráci s OÚ Hvozdnica  a TJ Hvozdnica  Vás srdečne pozýva na kultúrno-športovo-súťažné podujatie: DETI DEŤOM A RODIČOM, ktoré sme pripravili pre deti, mládež a rodičov z príležitosti dňa detí a ukončenia krúžkovej činnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 11. 06. 2016 od 9,00 hod. na ihrisku TJ Hvozdnica. Deti sa budú prezentovať svojou […]

Deň matiek 2016

5. mája 2016

ZŠ s MŠ v spolupráci s Centrom voľného času a Obecným úradom Hvozdnica Vás pozývajú osláviť Deň matiek dňa 08. 05. 2016, t.j. v nedeľu o 15 hod. v kultúrnom dome. Pripravený je kultúrny program a malý darček. Tešíme sa na vašu účasť.

Stavanie mája

27. apríla 2016

CVČ Hvozdnica v spolupráci so ZŠ Hvozdnica a Obecným úradom Hvozdnica Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 o 19.00 hod. na školskom dvore. O občerstvenie a veselú májovú náladu je postarané. Srdečne sa tešíme na Vašu účasť!

Veľkonočná výstava kraslíc

16. marca 2016

Centrum voľného času Hvozdnica v spolupráci so ZŠsMŠ Hvozdnica Vás pozývajú na Veľkonočnú výstavu kraslíc. Výstava sa uskutoční 20.3. 2016 od 10.00 hod. v Kultúrnom dome vo Hvozdnici. S radosťou privítame i záujemcov o prezentáciu vlastnoručne vyrobených výrobkov. Vystavovatelia môžu svoje výrobky priniesť do Centra voľného čas najneskôr do 18.3.2016. Tešíme sa na Vás.

Oznámenie o stránkových hodinách DU Žilina

15. marca 2016

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na zrušenom kontaktnom mieste Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča nasledovne: DU ZA – oznámenie o stránkových hodinách BY

Oznam o výbere daní na rok 2016

10. marca 2016

Žiadame občanov, ktorí mali v roku 2015 nejakú zmenu, ktorá mala vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľností ( to znamená, ak ste v minulom roku kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili nehnuteľnosť alebo iné), taktiež ak si chcete uplatniť nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad ( na základe ešte nezaevidovaných ZŤP preukazov, potvrdení […]

Mesto Bytča – Doprava

8. marca 2016

Mesto Bytča, v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám občanov a pomôcť im v prístupe k zdravotníckym zariadeniam oznamuje, že od 1.marca 2016  zavádza v dopoludňajších hodinách bezplatnú autobusovú prepravu v meste medzi poliklinikami. Bezplatná doprava Bytča

Fašiangová zábava 6.2.2016

22. januára 2016

http://cvc.hvozdnica.sk/aktuality/2016/01/22/cvc-a-ou-hvozdnica-vas-pozyva-na-fasiangovu-zabavu/