Aktuality

Výsledky komunálnych volieb 2014

24. novembra 2014

Dňa 22. novembra 2014 sa vo Hvozdnici konali komunálne voľby. Počet voľebných obvodov: 1 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 914 Počet osôb, ktorým boli vydané obálky: 545 Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch (Kliknutím na dokument sa zväčší): Zápisnicu miestnej voľebnej komisie si môžete stiahnuť tu.

Zriadenie živnostenského odboru na OÚ Bytča

10. októbra 2014

Okresný úrad Bytča na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska MV SR zo dňa 19. augusta 2014, zriaďuje pracovisko s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú so sídlom na Okresnom úrade Bytča. Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z obchodného regirstra […]

Komunálne voľby 2014

6. októbra 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 Kandidáti na poslancov a starostu do Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici sú uvedení v nasledujúcich dokumentoch (Kliknutím na dokument sa zväčší):

Úspech dievčat z DFS Javorníček

28. apríla 2013

Dievčatá z DFS Javorníček pod vedením Anny Jakubíkovej ml. na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru Kubínske krpčeky získali prvé miesto v kategórií komorné choreografie s postupom na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať 1.-2. júna v Likavke. viac…

Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času

31. októbra 2012

Obec Hvozdnica, zastúpená starostom obce Miroslavom Minárikom vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov […]

Pozvánka na Majáles v KD Hvozdnica

15. mája 2012

Vážení rodičia! Združenie rodičov školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica Vás srdečne pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční dňa19. mája 2012 o 21:00 v KD Hvozdnica. O Vašu zábavu sa postará DJ Ciesarik, Cena Vstupenky: 2 Euro/kus Zisk z tejto kultúrnej akcie bude použitý na zakúpenie vybavenia pre detské ihrisko v priestoroch školského areálu. Príďte […]

Otvorené stretnutie mládeže vo Hvozdnici

26. októbra 2011

Miesto konania: Hvozdnica, Kostol sv. Svorada a Benedikta Kedy: 28.10.2011 18:00-21:00 MOTTO stretnutia: „Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť…“ (Lk 6, 18) PROGRAM: v kostole: – 18:00 – mládežnícka svätá omša + krátka pozvánka na Godzone „the ONE“ tour – 19:00 – koncert Peťa Križana v kultúrnom dome: – 21:00 – zábava, vstupné 1€, […]

Oznam – CVC

28. júna 2011

Chcem oznámiť všetkým deťom, mládeži ako aj ich rodičom, ale aj všetkým občanom a priaznivcom práce s deťmi a mládežou, že od 13.6.2011 začalo svoju činnosť Centrum voľného času vo Hvozdnici. Pre školský rok 2011/2012 sme pripavili tieto krúžky: Anglický jazyk – začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí Divadelný Žurnalistický Spevácky Tanečný – moderné tance, kántry tance […]

Den matiek – 8.5.2011

26. mája 2011

Tak ako kazdy rok druha májová nedeľa patrí oslave nasim mamám. V našej obci sa pravidelne na tejto oslave stretávajú nielen mamy, ale aj babky, tety, krstné mamy, oteckovia, dedkovia. Tento rok si kultúrny program pripravili deti materskej školy, základnej školy a deti a mládež z divadelného krúžka. Publikum ich vystúpenie odmenilo častým potleskom. Nejednej […]