Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí prerokovania zadania na územný plán obce Hvozdnica

12. novembra 2015

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Hvozdnica obstaráva územný plán obce. V súlade s ustanoveniami § 20 stavebného zákona v znení neskorších predpisov bolo vypracované Zadanie na územný plán obce Hvozdnica v obsahu a rozsahu podľa vyhlášky č.55/2001 Z. z. […]

Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Žilina

16. októbra 2015

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.11.2015 ruší kontaktné miesto Daňového úradu Žilina Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča. Správa daní daňových subjektov v jeho pôsobnosti bude od 1.11.2015 komplexne zabezpečovaná na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina v nasledovnom čase: DU ZA – zrušenie BY