Pozvánka na folklórny festival Javornícke ozveny IV.

Obecný úrad Hvozdnica
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Považské múzeum v Žiline
Súkromné centrum voľného času Štianik

Vás pozývajú na IV. ročník folklórneho festivalu Javornícke ozveny s drotárskou a vysťahovaleckou tematikou.

V nedeľu 13.júna 2010 v obci Hvozdnica (Areál Základnej školy)

Program