Mládežnícka sv. omša s adoráciou a chvály

V Kostole sv. Svorada a Benedikta vo Hvozdnici sa dňa 10.9.2010 uskutoční Mládežnícka sv. omša s adoráciou a chvály
Program:
– 18:00 Mládežnícka svätá omša s adoráciou (celebruje vdp. František Mikuláš, spievajú mladí z Hvozdnice a Bytče)
– 19:15 Chvály (BRAŇO LETKO a spol.)