Výsledky komunálnych volieb 2010

Dňa 27. novembra 2010 sa vo Hvozdnici konali komunálne voľby.

Počet voľebných obvodov: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 877
Počet osôb, ktorým boli vydané obálky: 581