Oznam – CVC

Chcem oznámiť všetkým deťom, mládeži ako aj ich rodičom, ale aj všetkým občanom a priaznivcom práce s deťmi a mládežou, že od 13.6.2011 začalo svoju činnosť Centrum voľného času vo Hvozdnici. Pre školský rok 2011/2012 sme pripavili tieto krúžky:

Anglický jazyk – začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
Divadelný
Žurnalistický
Spevácky
Tanečný – moderné tance, kántry tance
Tanečný – hip hop, break dance
Spoločenské tance – polka , valčík, rumba, čača
Počítačový
Krúžok šitia
Turistický
Futbalový – mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži
Floor football (podlahový hokej)
Basketbal
Vybíjaná
Poľovníctvo – ochranárstvo

Prihlášky na krúžky si môžeta vyzdvihnúť v miestnosti CVČ v budove ZŠ Hvozdnica, kde Vám budúposkytnuté aj bližšie informácie.
Prihlásiť sa možu deti a mládež do 30 rokov.