Úspech dievčat z DFS Javorníček

Dievčatá z DFS Javorníček pod vedením Anny Jakubíkovej ml. na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru Kubínske krpčeky
získali prvé miesto v kategórií komorné choreografie s postupom na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať 1.-2. júna v Likavke.
viac…