Zriadenie živnostenského odboru na OÚ Bytča

Okresný úrad Bytča na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska MV SR zo dňa 19. augusta 2014, zriaďuje pracovisko s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú so sídlom na Okresnom úrade Bytča.
Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z obchodného regirstra SR.

Adresa pracoviska:
Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Úradného hodiny:
Pondelok: 08:00 hod. – 15:00 hod.
Utorok: 08:00 hod. – 15:00 hod.
Streda: 08:00 hod. – 17:00 hod.
Štvrtok: 08:00 hod. – 11:00 hod.
Piatok: 08:00 hod. – 14:00 hod.

Telefónna linak a email:
Tel.: 041/70 75 204
Fax: 041/70 75 209
ozpo@za.vs.sk
anna.panikova@za.vs.sk