Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Hvozdnica

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2015/09/18/oznam-o-zacati-obstaravania-uzemneho-planu-obce-hvozdnica/