Oznámenie_SD_zverejnenie

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2015/09/30/oznamenie_sd_zverejnenie/