Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Žilina

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2015/10/16/oznamenie-o-zruseni-kontaktneho-miesta-danoveho-uradu-zilina/