Oznámenie o začatí prerokovania zadania na územný plán obce Hvozdnica

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2015/11/12/511/