Vianočný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

prihováram sa Vám v predvečer najkrajších sviatkov roka so želaním pre nás všetkých, aby

sme nadchádzajúce Vianočné sviatky prežili v pokoji a v Božom požehnaní, ktoré sú v dnešnej dobe  tak potrebné.

Chcel by som v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí svojou snahou prispeli  k aktivitám v našej obci, a ktorým osud našej dedinky nie je ľahostajný.

V novom roku  Vám v mene svojom a tiež i v mene kolektívu OU, v mene všetkých

poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa zdravia ,sily a šťastia v každodennom

živote, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia.

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky a úspešný celý rok 2016!

Ing. Martin Šimún
starosta obce