Daňový úrad Žilina – oznámenie o úradných hodinách

http://www.hvozdnica.sk/sk/uradna-tabula/2016/01/21/danovy-urad-zilina-oznamenie-3/