Oznam o výbere daní na rok 2016

Žiadame občanov, ktorí mali v roku 2015 nejakú zmenu, ktorá mala vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľností ( to znamená, ak ste v minulom roku kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili nehnuteľnosť alebo iné), taktiež ak si chcete uplatniť nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad ( na základe ešte nezaevidovaných ZŤP preukazov, potvrdení o zaplatení komunálneho odpadu v inej obci, potvrdenia o práci v zahraničí, o služobných cestách, o prechodných pobytoch, potvrdenie o internátnom ubytovaní za rok 2016 atď.), treba tieto zmeny nahlásiť najneskôr do 31.03.2016 na obecnom úrade!

Zľavy z poplatku za komunálny odpad bez potrebných potvrdení a nahlásené po termíne nebudú uznané. Za pochopenie ďakujeme.

Dane z nehnuteľností, miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu a dane za psa na rok 2016 sa budú vyberať od 02. 05. 2016!