Stavanie mája

CVČ Hvozdnica v spolupráci so ZŠ Hvozdnica a Obecným úradom Hvozdnica Vás srdečne pozývajú na

Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 o 19.00 hod. na školskom dvore.

O občerstvenie a veselú májovú náladu je postarané.

Srdečne sa tešíme na Vašu účasť!