Deň matiek 2016

ZŠ s MŠ v spolupráci s Centrom voľného času a Obecným úradom Hvozdnica

Vás pozývajú osláviť Deň matiek dňa 08. 05. 2016, t.j. v nedeľu o 15 hod. v kultúrnom dome.

Pripravený je kultúrny program a malý darček.

Tešíme sa na vašu účasť.