Metodická príručka – SEVAK-Bytčiansko

Dávame do pozornosti zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti pripájané na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

metodicka-prirucka-sevak

SEVAK