Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Hvozdnica

up_navrh_hvozdnica_vyveska