Vianočný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

želám Vám s príchodom Vianočných  sviatkov Božie požehnanie, pokoj a porozumenie.

Poďakovanie  smeruje všetkým, ktorí akoukoľvek mierou a snahou prispeli k chodu a aktivitám v našej obci. Bol to ďalší rok zmien a ťažkých rozhodnutí, ale určite so zámerom o posunutie k lepšiemu.

Preto si vážim každé porozumenie, trpezlivosť a uznanie, nakoľko nie všetko sa rodí ľahko.

Do nadchádzajúceho roka Vám želám vo svojom mene, v mene obecného zastupiteľstva a v mene kolektívu OÚ veľa šťastia, zdravia ,pevnej vôle, aby sa Vám splnili Vaše predsavzatia a sny.

Požehnané Vianočné sviatky, šťastný a úspešný celý rok 2017!

Ing. Martin Šimún
starosta obce