Oznámenie o záverečnom stanovisku k ÚP

Záverečné stanovisko k návrhu Úp