JAVORNÍCKE OZVENY XI. – 40. výročie založenia FSk Javorníček

Obec Hvozdnica, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, FSk Javorníček

Vás srdečne pozývajú  17. júna 2017 na JAVORNÍCKE OZVENY XI.

Pozvánka JO XI. – pozvánka

Tešíme sa na Vašu účasť !  🙂

Dramaturg: Juraj Jakubík st.

web: javornicke-ozveny.hvozdnica.sk

email: javornicek@hvozdnica.sk