Oznámenie o zrušení kontaktného miesta Daňového úradu Žilina

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.11.2015 ruší kontaktné miesto Daňového úradu Žilina Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča. Správa daní daňových subjektov v jeho pôsobnosti bude od 1.11.2015 komplexne zabezpečovaná na

Daňovom úrade Žilina,

Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

v nasledovnom čase: DU ZA – zrušenie BY