Stratégia tvorby a budovania Integrovaného systému v ŽSK

oznam-ou-zilina