Oznámenie o rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Žilina verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška ochranné pásma Letisko Žilina