Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie-Jakub-Zajac-Brigita-Zajacová.pdf