Zamestnanec určený na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Voľby 2018 – org.a technic.príprava