Zamestnanec určený za zapisovateľa volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Voľby 2018 – zapisovateľ